Лизинг

Лизингът е споразумение, при което лизингодателят се съгласява да позволи на лизингополучателя да използва неговата собственост за определен период от време и на определена цена. В края на срока на лизинга собствеността върху актива може да бъде прехвърлена на лизингополучателя. В резултат на това лизингът може да се счита за покупка на кредит. Лизингът често се използва от бизнеса, тъй като може да осигури много предимства, като например по-ниски месечни плащания, данъчни предимства и възможност за по-често обновяване на оборудването. Съществуват обаче и някои рискове, свързани с лизинга, като например таксите за предсрочно прекратяване и възможността за превишаване на ограниченията за пробег. Когато решавате дали да вземете нещо на лизинг или не, е важно внимателно да прецените плюсовете и минусите, за да вземете най-доброто решение за вашите нужди.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма