Лизингов обект

Когато наемате даден обект, вие по същество го наемате за определен период от време. Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна система за номериране, да има развит вторичен пазар за тях и да могат да се демонтират. Eagle Leasing е специализирана в следните основни стокови групи: офис оборудване, компютърно оборудване, инвестиционно оборудване, автомобили, медицинско и стоматологично оборудване. Въпреки че първоначалната инвестиция може да е по-висока от директното закупуване на стоката, лизингът може да предложи много предимства, като например по-ниски месечни вноски, данъчни предимства и възможност за преминаване към ново оборудване в края на срока на лизинга. Независимо дали искате да вземете на лизинг автомобил или ново офис обзавеждане, Eagle Leasing може да ви помогне да получите най-доброто

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма