Лизингова цена

Лизинговата цена е сумата от първоначалната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност на лизинговия договор. Тази цена се определя от лизинговата компания и се базира на продължителността на лизинга, вида на лизинговия автомобил и кредитоспособността на лизингополучателя. Първоначалната вноска обикновено е по-ниска от покупната цена на автомобила, което го прави привлекателен вариант за много купувачи на автомобили. Въпреки това в края на срока на лизинга лизингополучателят няма да притежава автомобила и вероятно ще трябва да направи още една голяма вноска, за да го закупи изцяло. В резултат на това е важно внимателно да се разгледат всички аспекти на договора за лизинг, преди да се подпише на пунктираната линия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма