Ликвидационна сметка

Ликвидационна сметка е банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация. Бенефициерите по сметката са кредиторите на имуществото. Сметката се използва за изплащане на дълговете на имуществото и за разпределяне на активите на имуществото между бенефициерите. Сметката се открива от управителя на имуществото и се поддържа от него до приключване на управлението на имуществото.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма