Банков кредит

Банковият кредит е заем, който се отпуска от банка за определен период от време. Целта на кредита е да позволи на кредитополучателя да закупи договорен актив, например автомобил или къща. Лихвеният процент по кредита обикновено е фиксиран, което означава, че месечните вноски няма да се променят през целия срок на кредита. За да получи банков кредит, кредитополучателят обикновено трябва да предостави обезпечение, като например автомобил или жилище, за да обезпечи кредита. Това означава, че ако кредитополучателят не изпълни задълженията си по кредита, банката може да изземе и продаде обезпечението, за да възстанови загубите си. Въпреки че банковият кредит може да бъде полезен начин за финансиране на голяма покупка, важно е да помните, че в крайна сметка вие сте отговорни за изплащането на кредита.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма