Лихва

Лихвата е доходът, получен от паричен капитал, предоставен назаем или заложен в банка. Казано на прост език, това е таксата, наложена от заемодателя за използването на парите. Размерът на начислената лихва варира в зависимост от вида на заема, продължителността на заема и кредитоспособността на кредитополучателя. В повечето случаи лихвата се изплаща периодично, обикновено на интервали от шест месеца или една година. Например, когато вземате ипотечен кредит за закупуване на жилище, вие се съгласявате да плащате лихва по кредита през целия период на ипотеката. Обикновено лихвеният процент е фиксиран за целия срок на заема, което означава, че месечните ви плащания няма да се променят, дори ако пазарните условия се променят. Лихвата е важен източник на приходи за банките и другите финансови институции

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма