Метод на басейна от парични ресурси

Методът на паричния пул е начин за управление на банковите ресурси от страна на предприятията. Идеята е всички банкови ресурси на предприятието да идват от един централизиран източник. Този източник може да бъде всичко - от разплащателна сметка до кредитна линия. Предимството на този метод е, че позволява на предприятията по-лесно да определят разходите и условията на своите банкови ресурси. Това от своя страна може да помогне на предприятията да спестят пари и да вземат по-добри финансови решения. Недостатъкът на метода на паричния пул е, че той може да доведе до по-малка гъвкавост и може да не е подходящ за всички предприятия. В крайна сметка дали методът на паричния пул е подходящ за даден бизнес, зависи от неговите конкретни нужди и цели.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма