Наличност по банкова сметка

Балансът по банковата ви сметка е сумата на парите по сметката ви във всеки един момент. Балансът може да бъде положителен или отрицателен, в зависимост от това дали имате повече пари, отколкото дължите, или обратното. Можете да проверите баланса по банковата си сметка, като влезете в профила си за онлайн банкиране, посетите клон или използвате банкомат. Ако имате кредитна карта, свързана със сметката ви, банката може да ви предостави и кредитен лимит. Това е максималната сума пари, която можете да похарчите по кредитната си карта в рамките на определен период от време, обикновено един цикъл на фактуриране. В зависимост от правилата на вашата банка може да имате възможност да превишавате лимита по сметката си до този размер. За това обаче вероятно ще ви бъдат начислени такси.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма