Недействащи активи

Необслужваните активи, известни още като необслужвани активи, са вид кредит или инвестиция, които не носят приходи в продължение на 90 или повече дни. С други думи, кредитополучателят не е извършвал навременни плащания на лихви или главници. Необслужваните активи могат да възникнат по различни причини, включително загуба на работа, заболяване или финансови затруднения. Когато проблемът с необслужваните кредити не бъде решен в разумен срок, кредиторът може да го отпише като загуба. Това може да има сериозни последици за кредитния рейтинг на кредитополучателя и способността му да получава нови кредити в бъдеще. Необслужваните кредити могат също така да натоварят финансите на кредитора, тъй като обикновено е трудно да бъдат събрани. В резултат на това кредиторите често предприемат мерки за намаляване на техните

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма