Незабавно инкасо

Незабавните плащания за събиране на вземания имат много предимства. От една страна, те осигуряват определено ниво на сигурност за получателя на плащането. Тъй като средствата се събират директно от сметката на платеца, не съществува риск от неплащане или невалидни чекове. Освен това незабавните плащания за събиране на вземания могат да спестят време и пари от административни разходи. Вместо да се изпраща чек или да се чака да се изчисти банковият превод, средствата могат да бъдат преведени незабавно, което ги прави по-ефективен начин за правене на бизнес. И накрая, незабавните плащания за събиране на вземания могат да спомогнат за изграждане на доверие между платеца и получателя. Съгласявайки се на този вид споразумение за плащане, платецът показва вяра в способността на получателя на плащането да изпълни финансовите си задължения. В резултат на това незабавните плащания за събиране на вземания могат

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма