Неконвертируема валута

Неконвертируемата валута (НКС) е вид валута, която не може да се обменя за други валути на валутния пазар. НКС често се използват в държави с нестабилна икономика, тъй като стойността им може да се колебае значително в различните дни. В резултат на това НЦК обикновено не се използват за международна търговия или инвестиции. Въпреки това има някои изключения. Например някои предприятия могат да приемат плащания в NCCs, ако имат представителство в страната, в която се използва валутата. По същия начин някои пътници могат да изберат да носят със себе си NCCs, когато посещават страна с нестабилна икономика. Макар че е трудно да се използват НЗК извън родните им страни, те могат да бъдат полезен начин да се

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма