Неснижаем остатък на депозитите

Да се уверите, че разполагате с неснижаем баланс на депозитите, е важно по редица причини. Първо, това помага да се гарантира, че винаги имате достатъчно пари в наличност, за да покриете основните си нужди. Второ, това помага да не се допусне превишаване на лимита по сметката ви и да се наложат такси. И накрая, той помага да се поддържа здравословен баланс между спестовните и разплащателните ви сметки. Като следите внимателно баланса си и се уверите, че винаги имате малко повече, можете да избегнете скъпи такси и да поддържате здравословен финансов живот.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма