Авален Кредит

Авален кредит е вид банкова гаранция, която може да се използва за защита срещу неплащане от страна на длъжника. При това споразумение одобряващата банка се съгласява да плати дължимата сума в случай, че длъжникът не изпълни задълженията си. Това може да даде на получателя на плащането известно спокойствие, тъй като той знае, че все пак ще получи дължимите му пари, дори ако длъжникът не може да плати. За да получи лавинообразен кредит, банката начислява такса за обработка, както и комисиона върху одобряваната сума. Този вид гаранция може да бъде полезен в ситуации, в които съществува риск длъжникът да не може да изпълни задълженията си.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Авален Кредит":

Авалния кредит е вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя.
Когато става въпрос за бизнес, парите в брой са важни. Наличието на достатъчно пари в наличност за покриване на неочаквани разходи може да означава разликата между успеха и провала. Въпреки това не всички предприятия разполагат с голям паричен резерв. За тези предприятия авалният кредит може да бъде спасителен. При това споразумение одобряващата банка се съгласява да плати дължимата сума в случай, че длъжникът не изпълни задълженията си. Това може да даде на получателя на плащането известно спокойствие, тъй като той знае, че все пак ще получи дължимите му пари, дори ако длъжникът не може да плати. Това прави вероятността да се отпусне кредит за бизнеса в пъти по-голяма.
Отпускането на този тип кредит се реализира чрез събраните от банката такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира.
Процесът на получаване на авален кредит може да бъде стресиращ и отнемащ много време. Първо, ще трябва да съберете всички необходими документи, включително доказателства за доходи, декларации за имущество и документи за самоличност. След това ще трябва да попълните пространно заявление и да го изпратите на кредитора. След това заемодателят ще прегледа заявлението ви и ще вземе решение.
При авала може да се гарантира за всички участници в сделката, но не и за цялата сума на задължението. Трябва изрично да се посочи каква част от сумата се гарантира. Ако не е посочено за кого е авалът, се приема, че това е издателят на полицата. За разлика от акцептния кредит, при аваловия не се сключва договор с кредитополучателят за плащане на сумата. Ако задължението за плащане на гаранта се превърне в реално, банката има право на обратен иск към фирмата, за която е поръчителствал.