Нефинансови дълготрайни активи

Нефинансовите дълготрайни активи се отнасят до инвестициите на банките във физически активи като сгради, имоти и машини. Тези активи играят важна роля в дейността на банката и могат да се използват като обезпечение по кредити. Въпреки това нефинансовите дълготрайни активи могат също така да обвързват голяма част от капитала, което може да ограничи гъвкавостта на банката. Освен това тези активи могат да бъдат трудни за продажба или отдаване под наем и могат да се амортизират с течение на времето. В резултат на това банките трябва внимателно да обмислят инвестициите си в нефинансови дълготрайни активи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма