Обикновена акция

Като акционер имате право на определени права и привилегии. Едно от тях е правото да участвате в управлението на дружеството. Това означава, че можете да гласувате при вземането на важни решения, като например избора на директори или одобряването на важни договори. Също така имате право да получавате дивиденти, които са плащания, извършвани от дружеството от неговата печалба. Освен това, ако дружеството бъде ликвидирано, имате право на дял от неговите активи. Обикновените акции са най-разпространеният вид акции и те предоставят всички тези права и привилегии. Те обаче не ви дават право на преференциално третиране по никакъв начин.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма