Падеж

Когато вземете заем, се съгласявате да го изплатите съгласно условията на договора. Падежната дата е датата, на която заемът трябва да бъде погасен изцяло. Ако не погасите заема на датата на падежа, може да ви бъдат начислени такси за забава и това да се отрази на кредитния ви рейтинг. Важно е да се уверите, че можете да изплатите заема, преди да се съгласите с него. Можете да използвате кредитен калкулатор, за да изчислите вноските си и да видите дали можете да си ги позволите. Ако не сте сигурни, винаги можете да поискате повече информация от заемодателя. Не забравяйте, че е важно да прочетете дребния шрифт, преди да се съгласите с каквото и да било!

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма