Паритет

Паритетът е законовото съотношение между валутите на различни държави, изразено в злато. Паритетът се използва, за да се гарантира, че стойността на една валута е равна на стойността на друга валута. Например, ако Съединените щати имат паритет 1:1 с Великобритания, тогава един щатски долар струва една британска лира. Паритетът се използва и за да се гарантира, че стойността на една валута не е по-ниска от стойността ѝ в друга държава. Паритетът може да се изрази чрез валутен курс или чрез ценови индекс. Паритетът е важно понятие в международната търговия и финансите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма