Парична маса

Валутата е един от най-важните аспекти на всяка икономика. Тя е паричната маса или количеството пари в обращение. Валутата се използва за закупуване на стоки и услуги. Тя е и средство за съхраняване на стойността. Паричната маса влияе върху икономическия растеж, инфлацията и лихвените проценти. Паричното предлагане се увеличава от Централната банка чрез печатане на повече пари или от търговските банки чрез кредитиране. Търсенето на пари се влияе от фактори като доходи, лихвени проценти и инфлация. Когато паричната маса се увеличава, това води до инфлация. Когато паричната маса намалява, това води до дефлация. Валутата играе важна роля в икономиката и трябва да се управлява внимателно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма