Плащане

Плащането е актът на прехвърляне на пари от една страна на друга в замяна на стоки или услуги. Плащането може да се извърши по различни начини, включително в брой, с банкови преводи, с кредитни и дебитни карти. Плащането може да се извърши и чрез електронни методи, като PayPal или Venmo. Съществуват много различни видове процесори за плащане, всеки от които има собствен набор от функции и такси. Процесорите на плащания обикновено начисляват такса за всяка трансакция, а някои могат да начисляват и месечна или годишна такса. Когато избирате процесор за плащания, е важно да сравните таксите и функциите, за да намерите най-подходящия за вашите нужди.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма