Поименни акции

Поименните акции са вид акции, които изискват легитимация чрез изрично посочване на името на собственика чрез вписване в регистъра на акционерите на дружеството. Този вид акции могат да бъдат наричани и поименни акции. Поименните акции предлагат редица предимства както за акционерите, така и за дружествата. За акционерите поименните акции осигуряват ясен запис на собствеността и могат да предложат по-голяма ликвидност, отколкото нерегистрираните акции. Регистрираните акции предлагат и по-голяма защита срещу измами и кражби. За дружествата поименните акции могат да помогнат да се гарантира, че само легитимните акционери имат дял в дружеството и че всички акционери са наясно със своите права и отговорности. Регистрираните акции могат също така да помогнат за набирането на капитал, като осигурят ясен път за продажба на акции на инвеститори.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма