Потребителски кредити

Потребителските заеми са вид кредити, които се отпускат на населението за закупуване на определени стоки. Тези заеми обикновено са краткосрочни и обикновено имат фиксиран лихвен процент. Потребителските кредити могат да се използват за различни цели, включително за закупуване на автомобил, финансиране на проект за подобряване на дома или консолидиране на дълг. Съществуват много различни видове потребителски заеми и всеки от тях има свой собствен набор от условия. При избора на потребителски кредит е важно да се сравняват офертите на множество кредитори и внимателно да се чете дребният шрифт. При наличието на толкова много различни възможности намирането на подходящия потребителски кредит може да се окаже трудна задача.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма