Преводни операции

Преводните операции са от решаващо значение за извършването на плащания по нареждане и от името на клиенти както в страната, така и в чужбина. Преводните операции използват мрежа от банки и финансови институции за изпращане и получаване на плащания от една сметка към друга. Този процес може да се извърши бързо и сигурно, което го прави важна услуга както за предприятията, така и за физическите лица. Трансферните операции обикновено се използват за извършване на международни плащания, но могат да се използват и за изпращане на пари в страната. И в двата случая преводните операции осигуряват удобен начин за изпращане и получаване на плащания, без да се налага да минават през посредник. Това прави преводните операции основна услуга за тези, които трябва да извършват бързи и сигурни плащания.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма