Безкасов паричен оборот

С понятието безналичен паричен оборот се обозначава онази част от паричното обращение, при която движението на парите се извършва под формата на отчисления от сметки в кредитни институции и удовлетворяване на взаимни вземания. С други думи, това е начинът, по който парите преминават от една ръка в друга, без реално да се сменя физическата валута. Това може да стане чрез различни средства, като например директен депозит, дебитни и кредитни карти и мобилни плащания. Безкасовите методи на плащане стават все по-популярни, тъй като предлагат редица предимства пред традиционните методи. От една страна, те са по-удобни и често по-бързи. Освен това те обикновено са по-сигурни, тъй като няма риск от загуба или кражба на пари в брой. Освен това безналичните транзакции могат да помогнат за намаляване на разходите, свързани с производството.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма