Привилегировани акции

Привилегированите акции са акции на дружество, които предоставят на своите собственици предимство пред останалите акционери, когато става въпрос за неща като дивиденти и ликвидационни активи. Например, привилегированите акционери могат да имат право на по-голям дивидент от обикновените акционери или да имат право на първи иск върху активите на дружеството, ако то бъде ликвидирано. Привилегированите акции могат да бъдат добър начин да инвестирате в дадена компания, като същевременно получите известна защита от неблагоприятни последици. Важно е обаче да се разберат правата, свързани с привилегированите акции, преди да се инвестира, тъй като те могат да варират значително при различните видове акции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма