Проблематични активи

Проблемни активи са тези, които имат допълнителни недостатъци, свързани с факта, че слабости, обективни факти, условия и стойности правят твърде малко вероятно кредитите да бъдат изплатени. В допълнение към характеристиката на нестандартните кредити проблемните активи могат да се дължат и на лошо управление, висок ливъридж или измама. Проблемните активи могат да създадат значителни финансови загуби за кредитора, а също така могат да доведат до правни и репутационни рискове. В резултат на това е важно кредиторите внимателно да преценят дали има вероятност даден кредит да се превърне в проблемен актив, преди да отпуснат кредит.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма