Пролонгация

Удължаването на срока на договор или споразумение е често срещано искане по време на действието на договора. Причините за искането могат да се дължат на обстоятелства, които са извън контрола на някоя от страните, като например COVID-19. В тези случаи и двете страни могат да се споразумеят, че удължаването на договора е в техен интерес. В други случаи едната страна може да иска удължаване на договора, а другата да не иска. Това може да доведе до преговори и компромис между страните. В крайна сметка дали да се удължи срокът на договора или не, е решение, което трябва да бъде взето от двете участващи страни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма