Рамбурсен кредит

Рамбурсен кредит е вид краткосрочен кредит, който може да се използва за външнотърговски сделки. По същество това е менителница, издадена от износител срещу чуждестранна банка, с която е открит акредитив. Този вид кредит може да бъде полезен за предприятия, които трябва да извършват плащания в чуждестранни валути. Все пак трябва да се отбележи, че рамбурсните акредитиви обикновено са достъпни само за сделки между две банки. Поради тази причина предприятията трябва внимателно да обмислят дали този вид акредитив е подходящ за тях, преди да сключат каквито и да било споразумения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма