Безкасови плащания

Тенденцията за безкешови плащания се засилва, като все повече хора използват методи като дебитни и кредитни карти, мобилни приложения и онлайн банкиране, за да правят покупки. Използването на безналични плащания има няколко предимства, включително удобство, сигурност и по-ниски разходи. При безналичната система не е необходимо да се носят големи количества пари в брой, които могат да бъдат изгубени или откраднати. Освен това много от методите за безналични плащания предлагат допълнителни функции за сигурност, като например ПИН-кодове или удостоверяване с пръстов отпечатък. И накрая, безкасовите плащания често могат да се извършват на по-ниска цена от традиционните методи като чекове или парични преводи. Тъй като светът става все по-цифров, вероятно безкасовите плащания ще станат още по-популярни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма