Рамбурсиране

Рамбурсиране е възстановяване на предварително платена сума. Не е необичайно фирмите да изискват предварително плащане, особено за по-големи покупки или услуги. Въпреки това, ако не сте доволни от получения продукт или услуга, може да имате право на възстановяване на сумата, която сте платили предварително. За да получите възстановяване на сумата, трябва да се свържете с предприятието и да поискате това. В някои случаи бизнесът може да изиска доказателство, че не сте доволни от покупката или услугата, например касова бележка или писмо с оплакване. Ако бизнесът се съгласи да възстанови сумата, той вероятно ще издаде чек или ще възстанови сумата по кредитната ви карта. Важно е да се има предвид, че обработката на възстановяването на суми може да отнеме няколко седмици, така че бъдете търпеливи, когато го изисквате.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма