Реална лихва

Реалните лихвени проценти играят важна роля в икономиката, като оказват влияние върху поведението на кредитополучателите и кредиторите. Когато реалните лихвени проценти са високи, кредитополучателите са стимулирани да спестяват пари и да изплащат дългове. Това води до по-малко разходи в икономиката и в крайна сметка може да доведе до забавяне на икономическия растеж. Обратно, когато реалните лихвени проценти са ниски, кредитополучателите са по-склонни да вземат заеми и да харчат пари. Това увеличаване на разходите може да стимулира икономическия растеж. Ето защо реалните лихвени проценти са ключов инструмент, който политиците използват, за да подпомогнат стабилизирането на икономиката. Като поддържат реалните лихвени проценти на здравословно равнище, политиците могат да насърчават разходите, без да подклаждат инфлационен натиск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма