Револвиращ кредит

Револвиращият кредит е вид кредитно споразумение, при което банката се съгласява да предостави средства до определена сума, след като част от кредита бъде погасена. Това може да бъде полезно за предприятия или физически лица, които се нуждаят от достъп до краткосрочно финансиране, тъй като им осигурява източник на ликвидност, който могат да използват при необходимост. Револвиращите кредитни линии обикновено имат по-висок лихвен процент от другите видове кредити, така че е важно внимателно да обмислите дали този вид финансиране е подходящ за вашите нужди. Ако все пак решите да използвате револвиращ кредит, не забравяйте да правите редовни погасителни вноски, за да избегнете начисляването на значителни лихвени разходи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма