Регистрационен код на платежни операции

Платежните операции обикновено преминават през различни банки и банкови клонове, преди да бъдат завършени. За да се проследят всички различни платежни трансакции, всяка от тях получава регистрационен код от банката или банковия клон, който инициира процеса на плащане. Този регистрационен код е като уникален идентификатор за платежната транзакция и помага да се гарантира, че правилната сума пари е преведена на правилния получател. Без този регистрационен код би било много лесно плащанията да се изгубят в системата или да бъдат преведени неправилни суми пари. Ето защо регистрационният код на платежните трансакции е важна част от платежната система за платежни трансакции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма