Реекспорт

Реекспортът са стоки, които първоначално са внесени от чужда държава и след това са изнесени от държавата на вноса. Не е задължително реекспортът да е свързан с добавяне на стойност в страната на износа; това може да са просто стоки, които преминават през страната по пътя си към друго местоназначение. Реекспортът може да играе важна роля в международната търговия, като спомага за свързването на страни, които може да нямат преки търговски отношения помежду си. Освен това реекспортът може да спомогне за увеличаване на разнообразието от стоки, предлагани в дадена страна, като предоставя на потребителите по-голям избор. Реекспортът обаче може да доведе и до търговски фрикции, ако се разглежда като средство за заобикаляне на квотите за внос или други ограничения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма