Режим "Реално време"

Режимът в реално време е банкова компютърна комуникационна система, която осигурява едновременно въвеждане, обработване и осчетоводяване, така че изходните резултати да отразяват действителните промени в момента на получаването им. Режимът в реално време е полезен, тъй като позволява по-бързи срокове за обработка на трансакциите, което може да бъде важно в ситуации, чувствителни към времето. Освен това режимът в реално време предлага повишена точност, тъй като данните се въвеждат и обработват незабавно. Това може да помогне за предотвратяване на грешки и забавяния, причинени от пакетната обработка. Режимът в реално време е и по-сигурен, тъй като данните не се съхраняват на централизирано място, където могат да бъдат компрометирани. Като цяло режимът в реално време предоставя много предимства на банките и техните клиенти.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма