Рестрикция

Ограничаването е процес на ограничаване или намаляване на нещо. То може да се използва за ограничаване на достъпа до нещо или за намаляване на количеството на нещо. Ограничението често се използва като синоним на съкращаване, което е действие на ограничаване или намаляване на нещо по по-специфичен начин. Например, едно правителство може да ограничи свободата на словото, за да попречи на хората да се занимават с реч на омразата. Или пък дадена компания може да ограничи достъпа на служителите си до сайтове на социални медии в работно време, за да повиши производителността. Ограничението може да се използва и за обозначаване на действието на ограничаване на себе си, както във фразата "Ще огранича приема на захар".

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма