Рефинансиране

Рефинансирането е процесът на вземане на нов заем, за да се изплати съществуващ. Има много причини, поради които хората рефинансират, като например да получат по-нисък лихвен процент, да променят условията на кредита или да получат достъп до собствения капитал на имота. Рефинансирането може да бъде чудесен начин за спестяване на пари, но е важно да се уверите, че разбирате процеса и новите условия по кредита, преди да подпишете договора. В противен случай може да се окаже, че ще платите повече в дългосрочен план. Посъветвайте се с вашия кредитор за възможностите си и сравнете различни заеми, преди да вземете решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма