Рисков капитал

Рисковият капитал е вид финансова инвестиция, която обикновено се използва за финансиране на високорискови предприятия или малки стартиращи предприятия. Рисковите капиталисти обикновено инвестират големи суми пари в тези предприятия в замяна на процент от собствеността. Венчърният капитал може да бъде важен източник на финансиране за млади компании, но също така е свързан с определен риск. Рисковите капиталисти обикновено очакват висока възвръщаемост на инвестициите си и ако компанията не успее да отговори на тези очаквания, рисковият капиталист може да загуби цялата си инвестиция. Въпреки това рисковият капитал може да бъде ценен източник на капитал за предприятия с висок потенциал за растеж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма