Ройтер

Ройтер е информационна компания с богата история, датираща от 19-ти век. Началото на компанията е поставено през 1851 г., когато Паул Ройтер, германски имигрант в Англия, започва да обменя новини между Лондон и Париж, използвайки новоразработената телеграфна технология. Ройтер бързо вижда потенциала на телеграфа за обмен на финансова информация и в рамките на няколко години създава мрежа от бюра на Ройтер в цяла Европа. Бизнесът на Ройтер продължава да се разраства и в началото на XX век компанията предоставя информационни услуги на банки, правителства и предприятия по целия свят. Днес Ройтер е водещ доставчик на финансова информация и дилърски услуги. Продуктите на компанията се използват от търговци, инвеститори и други.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма