Саниране

Санирането е система от събития, които целят да предотвратят фалита на фирми, институции и други лица чрез предоставяне на заеми от банки или държавата. фирми или организации могат да участват в спасяване, ако изпитват финансови затруднения или са застрашени от фалит. Спасителна мярка може да се използва и за спасяване на фалирала институция от фалит. Целите на спасяването са да се предотвратят икономически сътресения и да се защитят работните места. Санирането е съществена част от осигуряването на общественото здраве и безопасност. Тя е от решаващо значение за предотвратяване на разпространението на болести и за поддържане на чистотата в нашите общности. Хигиеничната среда е тази, в която няма мръсотия, замърсяване и опасни материали. Санитарните условия са от съществено значение за предотвратяване на разпространението на болести и за поддържане на чистотата в нашите общности.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма