Световна банка

Световната банка е международна финансова институция, която предоставя заеми на държави с цел развитие. Банката е основана през 1944 г. на конференцията в Бретън Уудс с цел да помогне за възстановяването на държавите, опустошени от Втората световна война. Днес Световната банка продължава да играе жизненоважна роля в насърчаването на икономическия растеж и намаляването на бедността по света. Банката предоставя заеми за най-различни проекти, вариращи от развитие на инфраструктурата до образование и здравеопазване. Освен това Световната банка предоставя техническа помощ и съвети на правителствата за това как най-добре да насърчават икономическото развитие. Като една от водещите световни организации за развитие, Световната банка е важен ресурс за страните, които се стремят да подобрят живота на своите граждани.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма