Себестойност на продукцията

Разходите за производство се отнасят до общата сума пари, която компанията изразходва, за да произведе и продаде своите продукти или услуги. Това включва всички преки разходи, свързани с производството, като суровини, труд и режийни разходи. Тя включва и всички непреки разходи, свързани с продажбата, като маркетинг и доставка. Общите разходи за производство и продажби са важна цифра, която фирмите трябва да следят, тъй като тя може да им помогне да определят своите цени и маржове на печалба. Като разбират общите си разходи, предприятията могат да вземат по-информирани решения за това как да определят цените на своите продукти и услуги. Освен това проследяването на производствените разходи може да помогне на предприятията да определят областите, в които могат да намалят разходите си.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма