Сконто

Сконто е процентът, който банката приспада за себе си при изплащане на полиците преди техния падеж. Сконтото обикновено варира от 10% до 60%. Колкото по-ниска е отстъпката, толкова по-скъпа е полицата. Отстъпката е важен фактор, който трябва да се вземе предвид при закупуване на животозастрахователна полица. Отстъпките могат да варират значително в зависимост от вида на полицата и компанията, която я предлага. Важно е да сравнявате отстъпките на различните компании, преди да закупите полица, за да сте сигурни, че получавате възможно най-добрата оферта.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма