Безсрочен влог

Безсрочен депозит е банков депозит, който може да бъде изтеглен при поискване, т.е. без предизвестие. Той се различава от срочния депозит, който е депозит, който не може да бъде изтеглен за определен период от време. Безсрочните депозити често се използват от хора, които се нуждаят от бърз достъп до парите си, като например предприятия, на които може да се наложи да извършат неочаквани плащания. Въпреки това те обикновено носят по-ниски лихвени проценти от срочните депозити. В резултат на това хората, които искат да увеличат спестяванията си, може да предпочетат да държат парите си в по-дългосрочна сметка. Дали безсрочният или срочният депозит е подходящ за вас, зависи от вашите индивидуални обстоятелства и финансови цели.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма