Спестовна сметка

Когато става въпрос за спестяване на пари, спестовната сметка е един от най-популярните варианти. Спестовните сметки се предлагат от банки и кредитни съюзи и са сигурно място за съхранение на парите ви. Спестовните сметки обикновено предлагат конкурентни лихвени проценти, което означава, че можете да печелите пари от депозираните средства. Освен това спестовните сметки са застраховани от FDIC, което означава, че парите ви са обезпечени с пълната вяра и кредит на правителството на Съединените щати. Спестовните сметки са чудесен начин да спестявате за дългосрочни цели, като например пенсиониране или закупуване на жилище. Ако търсите сигурно и надеждно място, където да спестявате парите си, спестовната сметка може да е подходяща за вас.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма