Спестовни влогове

Спестовните влогове са идеалният начин да спестявате пари, без да се притеснявате, че те ще бъдат достъпни. Спестовните влогове се депозират в банката и могат да бъдат изтеглени по всяко време от вложителя. Този вид депозит е идеален за хора, които искат да спестят пари, но не искат да се притесняват за тях. Със спестовните депозити можете да сте спокойни, знаейки, че парите ви са на сигурно място. Спестовните депозити са чудесен начин да сте сигурни, че разполагате с пари, когато имате нужда от тях, без да се налага да се притеснявате за тях.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма