Срочен депозит

Срочният депозит, известен също като срочен депозит, е вид банкова сметка, в която се депозират средства за определен период от време. Обикновено срочните депозити предлагат по-високи лихвени проценти от спестовните сметки, но те също така са свързани с определени ограничения. Например повечето срочни депозити изискват средствата да се държат за минимален период от време, а при предсрочно теглене може да се налагат санкции. Срочните депозити могат да бъдат полезен инструмент за спестяване на средства за конкретни цели, като например първоначална вноска за жилище или обучение в колеж. Важно е обаче да сравните условията на различните сметки за срочни депозити, преди да изберете тази, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма