Срочни депозити

Срочните депозити, известни още като срочни депозити, са средства, които се депозират в банкова сметка и не могат да бъдат изтеглени до края на определения срок. Срокът обикновено е между една и пет години, а лихвеният процент често е по-висок, отколкото за обикновена спестовна сметка. Срочните депозити могат да бъдат сигурен и ефективен начин за спестяване на пари, но имат и някои недостатъци. Например, ако се наложи да получите достъп до парите си преди края на срока, обикновено ви се начислява наказателна такса. Освен това, ако лихвените проценти се повишат по време на срока на депозита ви, няма да можете да се възползвате от по-високите лихвени проценти до края на срока. Въпреки това срочните депозити могат да бъдат полезен инструмент за натрупване на спестявания с течение на времето.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма