Безупречен платец

Безупречните платци са изключително важни за стабилността на банковата система. Те спомагат за намаляване на риска, като гарантират, че вземанията няма да останат неплатени. Освен това те спомагат за запазване на платежоспособността на банковата система, като гарантират, че кредитите се изплащат изцяло и навреме. В резултат на това безупречните платци играят жизненоважна роля за поддържане на стабилността на банковата система. Все пак трябва да се отбележи, че невинаги е лесно да се открият безупречни платци. За да се превърне в безупречен платец, човек трябва да има добра кредитна история и стабилно финансово състояние. В резултат на това е важно внимателно да обмислите всички възможности, преди да изберете банка или друга финансова институция.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма