Суич (SWITCH)

SWITCH е транзакция, при която една ценна книга или валута се разменя за друга. Обикновено това се случва, когато има разминаване между клиринговата и конвертируемата валута. Например, ако имате клирингова валута, която струва по-малко от конвертируемата валута, може да искате да извършите SWITCH към конвертируемата валута, за да получите по-голяма стойност за парите си. SWITCHING може да се направи и за да се отървете от ценна книга или валута, която не се представя добре. Този вид транзакция може да бъде полезна и в двата случая, тъй като ви позволява да получите по-голяма стойност за парите си и да се отървете от тежест.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма