Съучастия

Участията са инвестиции на банките, които осигуряват участие в капитала на съвместното предприятие, в което са насочени и срещу което получават дял от печалбата. Участията спомагат за намаляване на риска за банките, като диверсифицират портфейлите си и им осигуряват участие в успеха на предприятието. Освен това участията могат да помогнат за осигуряване на финансиране за нови предприятия или за разширяване на съществуващи предприятия. Участията са важен източник на финансиране за много предприятия, а банките, които предоставят участия, могат да извлекат значителни ползи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма